Cuộc hẹn tháng 3 với chủ đề No Castling cùng Caissa Trung Hòa.
Khám phá những con đường mới mẻ của cờ vua truyền thống
Phấn khích – Tưng bừng – Hứng khởi